XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego 
w Krakowie

 Jesteśmy szkołą humanistyczną, kształtującą wrażliwość i nieschematyczne myślenie naszych uczniów poprzez działania artystyczne i twórcze uczestnictwo w życiu  kulturalnym. Chcemy przekazać naszym uczniom rzetelną wiedzę o świecie, rozwijamy ich dociekliwość poznawczą, wrażliwość i twórcze działania ukierunkowane na poszukiwanie prawdy, piękna i dobra w świecie. Mottem do działania są słowa:

  Więcej być niż mieć!