XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego 
w Krakowie

Harmonogram pracy szkoły

Spotkanie z rodzicami

11 września

Spotkanie z rodzicami

27 listopada

Przerwa świąteczna

23 grudnia – 1 stycznia

Koniec I okresu

7 stycznia

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

8 stycznia

Spotkanie z rodzicami

8 stycznia

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia

Spotkanie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach końcowych - klasa III

02 kwietnia

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klasy III

16 kwietnia godz. 14.00

Przerwa świąteczna

17 – 23 kwietnia

Pisemne i ustne egzaminy maturalne

Od 6 maja

Spotkanie z rodzicami, informacja o proponowanych ocenach końcowych

03 czerwca

Klasyfikacja roczna

15 czerwca