XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego 
w Krakowie

 
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. uległo zmianie konto bankowe do opłat za duplikaty legitymacji i świadectw. Aktualny numer konta:

16 1020 2906 0000 1202 0356 8433

Przy okazji przypominamy, że  że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości:

- duplikat legitymacji szkolnej 9 złotych,
- duplikat świadectwa 26 złotych.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

16 1020 2906 0000 1202 0356 8433

Odbiorca: XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława I. Witkiewicza - Witkacego 31-606 Kraków, os. Tysiąclecia 15

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia/absolwenta.

Z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do sekretariatu.