XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego 
w Krakowie

medal rpUczniowie XXI LO współpracują ze Stowarzyszeniem, biorąc udział w uroczystościach na cześć żołnierzy Republiki Pińczowskiej, dbając o ich pamięć i biorąc udział w specjalnych lekcjach patriotycznych, których częstym gościem jest Pan Major Mieczysław Wojtasik.

Stowarzyszenie Pokoleń Żołnierzy Republiki Pińczowskiej

Powstało w celu dbania o pamięć żyjcych, poległych i zmarłych żołnierzy Republiki Pińczowskiej. Prezesem jest major Mieczysław Wojtasik kawaler Virtuti Militari, autor wielu opracowań dotyczących wojny i okupacji. Ma ogromne zasługi w popularyzacji wiedzy o II Wojnie Światowej na ziemiach polskich i o działaniach zbrojnych polskich żołnierzy Podziemia.

Czym była Republika Pińczowska?

W 1944 na obszarze od Pińczowa na północ po Nowy Korczyn na wschodzie, Koszyce i Brzesko Nowe na południu. po Proszowice i Góry Miechowskie na zachodzie brutalna polityka niemieckich okupantów spowodowała gwałtowne wystąpienia zbrojne partyzantów z różnych ugrupowań (Bataliony Chłopskie. Armia Krajowa i Armia Ludowa). W czerwcu 1944 Niemcy kontrolowali już nieliczne punkty na opisanym terenie. a we wsiach swobodnie powiewały polskie flagi. W drugiej połowie lipca praktycznie cały teren kontrolowali partyzanci. Dzielące poszczególne ugrupowania spory ideowe odłożono na później, by skuteczniej stawiać opór Niemcom. Tym samym władze Republiki składały się ze współpracujących ze sobą: Pińczowskiej Konspiracyjnej Powiatowej Rady Narodowej. delegata Rządu RP na uchodźstwie, komendanta Obwodu Pińczów AK. Władze posiadały też specjalne komisariaty: do spraw majątków obszarniczych. reformy rolnej i kolejnictwa.

Od 24 lipca do 12 sierpnia 1944 ponad 1000 km kwadratowych stanowiło niepodległy obszar Polski.

Partyzanci zlikwidowali praktycznie wszystkie posterunki niemieckie w rejonie. 27 lipca zdobywając ostatni z nich (w Kazimierzy Wielkiej). Bliskość sowieckiego przyczółku sandomiersko-baranowskiego (ok. 100 km) niepokoiła okupanta. Rozpoczęły się więc działania skierowane w celu likwidacji Republiki Pińczowskiej. 5 sierpnia po gwałtownym ataku Niemcy wraz z wspierającymi ich Ukraińcami zajęli Skalbmierz i zaczęli mordowanie mieszkańców. Miasto zostało jednak odbite przez partyzantów jeszcze tego samego dnia. Dokonały tego oddziały BCh i AK wspierane przez dwa sowieckie czołgi z przyczółku.

Tydzień później okupanci wyparli oddziały partyzanckie z większych miejscowości. likwidując republikę przy użyciu wojsk pancernych. Oddziały partyzanckie wróciły do konspiracji lub przebiły się na przyczółek baranowsko-sandomierski.