XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego 
w Krakowie

Sekretariat

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-14.30

Sekretarz szkoły: Anna Fal-Dobkiewicz

 

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera opłatę w wysokości:

- duplikat legitymacji szkolnej 9 złotych,
- duplikat świadectwa 26 złotych.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława I. Witkiewicza - Witkacego 31-606 Kraków, os. Tysiąclecia 15

40 1020 2906 0000 1102 0395 3916
(UWAGA! Jest to nowy numer konta obowiązujący od 1 stycznia 2018) 

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia/absolwenta.

Z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do sekretariatu.

bw zdj4 0d0d0d